مسترکد https://market.mrcode.ir دانلود قالب وردپرس - دانلود افزونه وردپرس - دانلود قالب جوملا - دانلود قالب HTML Mon, 20 Jan 2020 15:51:04 +0000 fa-IR hourly 1 https://market.mrcode.ir/wp-content/uploads/2016/06/favicon.png مسترکد https://market.mrcode.ir 32 32 آپدیت شماره 2 دی ماه 1398 https://market.mrcode.ir/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-1398 https://market.mrcode.ir/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-1398#respond Mon, 20 Jan 2020 15:51:04 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32102 آپدیت محصولات به نسخه های جدید

در پایین، فهرست محصولاتی که در نیمه دوم دی ماه بروزرسانی شده اند را مشاهده میکنید. برای دانلود نسخه های جدید محصولات قرار گرفته در سایت، لازم است که اشتراک VIP فعال در اختیار داشته باشید. بنابراین در صورت اتمام اشتراک، جهت تمدید روی اینجا کلیک کرده و در صورتی که هنوز مشترک VIP نشده اید، […]

آپدیت شماره 2 دی ماه 1398 اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
آپدیت محصولات به نسخه های جدید

در پایین، فهرست محصولاتی که در نیمه دوم دی ماه بروزرسانی شده اند را مشاهده میکنید. برای دانلود نسخه های جدید محصولات قرار گرفته در سایت، لازم است که اشتراک VIP فعال در اختیار داشته باشید. بنابراین در صورت اتمام اشتراک، جهت تمدید روی اینجا کلیک کرده و در صورتی که هنوز مشترک VIP نشده اید، برای ثبت نام و تهیه اکانت ویژه روی اینجا کلیک کنید.

محصولات به روز رسانی شده :

آپدیت شماره 2 دی ماه 1398 اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-2-%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-1398/feed 0
دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-html-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-zoovara https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-html-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-zoovara#respond Mon, 20 Jan 2020 13:17:46 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32768 دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara

دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara Personal Resume / CV Template

دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara

دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara
Personal Resume / CV Template

دانلود قالب HTML نمونه کار و رزومه Zoovara اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-html-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d8%b2%d9%88%d9%85%d9%87-zoovara/feed 0
دانلود افزونه WordPress Creation Kit Pro برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-wordpress-creation-kit-pro-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-wordpress-creation-kit-pro-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:15:12 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32766 دانلود افزونه WordPress Creation Kit برای وردپرس

دانلود افزونه WordPress Creation Kit Pro برای وردپرس

دانلود افزونه WordPress Creation Kit Pro برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود افزونه WordPress Creation Kit برای وردپرس

دانلود افزونه WordPress Creation Kit Pro برای وردپرس

دانلود افزونه WordPress Creation Kit Pro برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-wordpress-creation-kit-pro-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود قالب Vodi راست چین برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-vodi-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-vodi-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:13:05 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32765 دانلود قالب Vodi برای وردپرس

دانلود قالب Vodi راست چین برای وردپرس قالب سایت فیلم و ویدیوی وردپرس Video WordPress Theme for Movies & TV Shows We developed a plugin called MAS Videos that provide the core functionality for Vodi. MAS Videos is forked from the most popular and stable WooCommerce plugin. MAS Videos allows to create and manage movies, […]

دانلود قالب Vodi راست چین برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود قالب Vodi برای وردپرس

دانلود قالب Vodi راست چین برای وردپرس
قالب سایت فیلم و ویدیوی وردپرس Video WordPress Theme for Movies & TV Shows

We developed a plugin called MAS Videos that provide the core functionality for Vodi. MAS Videos is forked from the most popular and stable WooCommerce plugin. MAS Videos allows to create and manage movies, videos and TV Shows. Along with WordPress’s core blog feature, you can use Vodi to build beautiful looking video blogs, video websites like YouTube or streaming website like Amazon Prime and Netflix.

دانلود قالب Vodi راست چین برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-vodi-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-survform-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-survform-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:11:51 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32764 دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس

دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس افزونه فرم نظرسنجی وردپرس Survey Form Builder Plugin For WordPress

دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس

دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس
افزونه فرم نظرسنجی وردپرس Survey Form Builder Plugin For WordPress

دانلود افزونه SurvForm برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-survform-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-stackable-gutenberg-blocks-pro-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-stackable-gutenberg-blocks-pro-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:11:09 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32763 دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس

دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس

دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس

دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس

دانلود افزونه stackable gutenberg blocks pro برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-stackable-gutenberg-blocks-pro-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود قالب Sassico برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-sassico-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-sassico-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:08:53 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32762 دانلود قالب Sassico برای وردپرس

دانلود قالب Sassico برای وردپرس قالب چندمنظوره استارت آپ وردپرس Multipurpose Saas Startup Agency WordPress Theme Sassico startup and sass WordPress Theme suitable for your Sass Startup Agency, Mobile App showcase, software, Web Application, IT Solutions and Corporate website. You can use Sassico as a Creative way to showcase and promote your Sass startup or […]

دانلود قالب Sassico برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود قالب Sassico برای وردپرس

دانلود قالب Sassico برای وردپرس
قالب چندمنظوره استارت آپ وردپرس Multipurpose Saas Startup Agency WordPress Theme

Sassico startup and sass WordPress Theme suitable for your Sass Startup Agency, Mobile App showcase, software, Web Application, IT Solutions and Corporate website. You can use Sassico as a Creative way to showcase and promote your Sass startup or running any digital marketing agency website. Users will love your site because it gives them a unique user experience clean, modern and trendy looks.

دانلود قالب Sassico برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-sassico-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود قالب Rein راست چین برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-rein-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-rein-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:06:51 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32754 دانلود قالب Rein برای وردپرس

دانلود قالب Rein راست چین برای وردپرس رین قالب مینیمال تیره برای وردپرس Minimal Lightweight Dark Theme for WordPress Rein is a modern Blog focused on high speed and dark colors, the theme fits perfectly any kind of blog specially lifestyle, photography, personal or coding blogs thanks to the high contrast. It is super light, […]

دانلود قالب Rein راست چین برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود قالب Rein برای وردپرس

دانلود قالب Rein راست چین برای وردپرس
رین قالب مینیمال تیره برای وردپرس Minimal Lightweight Dark Theme for WordPress

Rein is a modern Blog focused on high speed and dark colors, the theme fits perfectly any kind of blog specially lifestyle, photography, personal or coding blogs thanks to the high contrast. It is super light, this fast theme was made with multiple techniques to achieve excellent Scores on Google, also we keep in mind the code quality and SEO. It is easy to use and customize. Includes 11 customs widgets and a powerful theme options panel to make easier the administration. Rein has RTL support and it is multilanguage, includes: Turkish, French, Portuguese, Spanish and English.

دانلود قالب Rein راست چین برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-rein-%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود قالب Reddot برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-reddot-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-reddot-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:05:42 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32757 دانلود قالب Reddot برای وردپرس

دانلود قالب Reddot برای وردپرس Minimal & Modern WooCommerce WordPress Theme Reddot is a creative drag & drop theme created and designed with love for passionate web lovers. The key features of Reddot are the front-end builders, so you have the Elementor as page builder and live Customizer as the theme options, both of them […]

دانلود قالب Reddot برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود قالب Reddot برای وردپرس

دانلود قالب Reddot برای وردپرس
Minimal & Modern WooCommerce WordPress Theme

Reddot is a creative drag & drop theme created and designed with love for passionate web lovers. The key features of Reddot are the front-end builders, so you have the Elementor as page builder and live Customizer as the theme options, both of them are flawless and work in an amazing way. Unique design and powerful options offers hundred of creative elements to choose from. The goal was to design something that offers all the possible features you need to create your amazing website without having to add extra customization, the demo can be imported easily in only one click, it won’t take more than two minutes to be ready for use. The theme is a very user-friendly platform and is suitable for eCommerce Stores, Fashion Store, Furniture Store, Mega Store, Creative Professionals, Photographers, Designers, Freelancers, Architects, Bloggers and much more on in fewer words it’s Multipurpose WordPress Theme.

دانلود قالب Reddot برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-reddot-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0
دانلود قالب Ora برای وردپرس https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-ora-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3 https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-ora-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3#respond Mon, 20 Jan 2020 13:04:39 +0000 https://market.mrcode.ir/?p=32753 دانلود قالب Ora برای وردپرس

دانلود قالب Ora برای وردپرس اورا قالب گردشگری و آژانس مسافرتی وردپرس Travel Agency

دانلود قالب Ora برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
دانلود قالب Ora برای وردپرس

دانلود قالب Ora برای وردپرس
اورا قالب گردشگری و آژانس مسافرتی وردپرس Travel Agency

دانلود قالب Ora برای وردپرس اولین بار در مسترکد پدیدار شد

]]>
https://market.mrcode.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a8-ora-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3/feed 0